Vi är din partner under hela livscykeln för det professionella köket

Vårt mål är att stödja en effektiv och hållbar verksamhet i professionella kök i varje skede av deras livscykel. Tillsammans strävar vi efter att skapa professionella kök som fungerar effektivt, ekonomiskt, tryggt och miljövänligt. 

Med våra livscykeltjänster för professionell köksutrustning erbjuder vi en heltäckande strategi som omfattar allt från planering och val av utrustning till installation, utbildning underhåll och återvinning. Genom att dra nytta av våra tjänster kan det professionella köket fungera smidigt, hållbart och säkert under hela sin livstid. 

Planering – Skapa ett hållbart kök tillsammans 

Ett väl fungerande och effektivt professionellt kök är mer än bara summan av dess utrustning. Vår köksplanering är nyckeln för att säkerställa att ditt professionella kök blir både effektivt och långvarigt, och att vardagens arbete i köket flyter smidigt. 

Köksplaneringen utgör det första steget mot ett framgångsrikt resultat. Vårt erfarna planeringsteam lyssnar noggrant på dina behov och skapar skräddarsydda kökslösningar som optimerar utrymmet och tar hänsyn till funktionalitet och ergonomi. Oavsett om det handlar om att bygga ett helt nytt kök eller uppgradera ett befintligt, erbjuder vi en köksplanering som utgör grunden för en högkvalitativ slutprodukt. 

Det är sällan priset på enskild utrustning som avgör lönsamheten av investeringen. Valet av utrustning påverkar faktorer såsom arbetskraftsbehov. Genom vår köksplanering tar vi hänsyn till kökets alla processer och funktioner för att säkerställa dess effektivitet. Vi beaktar också att utrustningen är mångsidig och att kökets interna och externa logistik är väl samordnad. 

Planering

Oavsett om det handlar om att bygga ett nytt kök från grunden eller renovera ett befintligt kök, så betjänar vår köksplanering dig. Vi är här för att säkerställa att ditt kök blir optimerat för effektivitet och funktionalitet, oavsett vilket skede det befinner sig i

Läs mer

Rätt utrustning för ditt kök 

För att ditt kök ska fungera optimalt behöver du utrustning som är anpassad till dess specifika behov, inklusive kapacitet och funktioner. Våra erfarna försäljare står till din tjänst för att hjälpa dig välja den utrustning som bäst passar just ditt kök. Besök gärna vårt Metos Center där våra expertförsäljare kan visa dig funktionerna hos utrustningen på utställningen och presentera nyheter. Metos Center är en plats för inspiration! 

Smidigt från plan till kök 

När vi har slutfört planeringen av ditt professionella kök, är nästa steg att bygga det. Vi strävar efter att göra detta så smidigt som möjligt för dig, utan krångel eller förseningar, oavsett typ av köksprojekt du har. 

Vår projekttjänst täcker hela Sverige. Din lokala projektledare blir din primära kontaktperson och ansvarar för att projektet följer den överenskomna tidplanen. 

En noggrann installation är avgörande för att säkerställa att ditt professionella kök fungerar korrekt. Vårt erfarna installationslag ser till att alla apparater och system placeras enligt plan och att de fungerar sömlöst tillsammans. På så sätt blir ditt kök klart att användas enligt överenskommelse. 

När installationen är klar utför vi omfattande tester för att säkerställa att alla delar fungerar som de ska. 

Projekt

Planerar du att bygga ett professionellt kök

Läs mer

Utbildning – få ut det mesta av din utrustning 

Vår omfattande och mångsidiga utrustning öppnar upp för nya möjligheter till högkvalitativ och ekonomiskt effektiv professionell köksverksamhet. För att dessa möjligheter ska kunna realiseras i praktiken spelar personalens kompetens en avgörande roll. Vår utbildningstjänst är utformad för att säkerställa att ni får ut det bästa möjliga av er investering i utrustning. 

Vi förstår att professionell köksutrustning är en långsiktig investering, och det är därför viktigt att lära sig att använda utrustningens fulla potential. Genom att behärska utrustningens olika funktioner kan ni optimera era köksprocesser, vilket i sin tur kan frigöra tid för era anställda att fokusera på andra viktiga uppgifter i köket. 

Vår utbildningstjänst syftar till att se till att ni blir bekanta med er utrustning och kan dra nytta av dess funktioner på bästa sätt. 

Utbildning

Behöver ni utbildning för att optimera användningen av er utrustning? 

Läs mer

Service – Vi tar hand om ditt kök långt in i framtiden 

När ni investerar i utrustning för ert professionella kök, är tanken oftast att den ska vara användbar under många år framöver, kanske till och med i årtionden. Därför är det avgörande att välja pålitliga och professionella underhållstjänster. Genom att tillhandahålla expertis och regelbundigt service av ert kök ser vi till att er utrustning fortsätter att fungera korrekt och undviker onödigt slitage eller ackumulering av skador som kan minska utrustningens livslängd. 

Utrustningen och systemen i ert professionella kök kräver regelbundet service för att bibehålla optimal prestanda. Genom regelbundet service kan ni förlänga livslängden på både köket och dess individuella komponenter. Dessutom kan det regelbundna underhållet bidra till att hålla driftskostnaderna stabila och hanterbara. Det minskar också risken för oväntade driftsavbrott och de kostnader som dessa kan medföra. Samtidigt kan regelbundet service bidra till att minska energi- och vattenförbrukningen i köket. 

Våra servicetjänster är tillgängliga över hela Sverige och är utformade för att möta alla era underhållsbehov. Vi ser till att era köksinstallationer fungerar smidigt och effektivt långt in i framtiden. 

Service

Behöver ni professionellt service för era köksinstallationer? 

Läs mer

Reservdelar är nyckeln till en lång livslängd för din utrustning

God tillgång till reservdelar och regelbundet underhåll är nyckeln till att både förlänga livslängden på utrustningen och minska miljöbelastningen. Därför är god tillgång till reservdelar också avgörande ur ett hållbarhetsperspektiv.
 
Vi har ett eget lokalt lager som är optimerat i förhållande till våra utrustningsinstallationer. Våra servicetekniker åker inte tomhänta därifrån, eftersom varje servicebil alltid har med sig de vanligaste reservdelarna. Vårt mer omfattande centrala reservdelslager ligger i Finland, där mer än 15.000 artiklar lagerhålls.

Vi använder endast originalreservdelar för att garantera att din utrustning fungerar som den ska. Vi åtar oss att leverera reservdelar till alla produkter vi levererar i minst 10 år efter tillverkningen.

Resevdelar

Vi använder endast originalreservdelar.

Beställ resevdelar - kontakt oss

Centret för teknisk support övervakar utrustningssäkerheten 

Vårt egna Technical Support Center har en grundlig process för att övervaka och kontrollera utrustningen med hög precision. Vi utför detaljerade tekniska tester för att fastställa utrustningens driftssäkerhet och kapacitet. Driftssäkerhetstesterna inkluderar bedömning av den elektrotekniska och mekaniska driftssäkerheten. Kapacitetstestningen involverar kontroll av faktiska förbrukningsdata för att säkerställa att utrustningen presterar enligt specificerad kapacitet. Alla tester dokumenteras i inspektionsprotokoll som granskas noggrant av våra tekniska experter. Denna testprocess kan vara omfattande och tidskrävande för att säkerställa att varje produkt uppfyller våra strikta kvalitetsstandarder innan den godkänns för användning. 

Utrustningsurval

Metos produkter genomgår rigorösa tester och kontroller för att säkerställa deras kvalitet och säkerhet. 

Läs mer

Med vår återvinningstjänst gör du dig av med utrustning på ett ekologiskt sätt  

Utöver att erbjuda högkvalitativa produkter prioriterar vi också miljöhänsyn. Vår återvinningstjänst är utformad för att hjälpa dig att göra dig av med gammal utrustning på ett hållbart sätt. Genom att återvinna utrustningen bidrar du till att minska miljöpåverkan och främjar en cirkulär ekonomi genom att råvarorna återvinns och används på nytt.