Metos Utbildningstjänster – maximera potentialen av dina investering 

Vår utbildningstjänst säkerställer att ni kan utnyttja er utrustning till fullo. Vårt gemensamma mål är ett professionellt kök som är effektivt, ekonomiskt, säkert och miljövänligt. 

Vår mångsidiga utrustning öppnar upp nya möjligheter för en högkvalitativ och kostnadseffektiv professionell köksverksamhet. Genom att utnyttja utrustningens mångsidiga funktioner kan du effektivisera processerna i köket, vilket frigör tid för andra köksuppgifter. Personalens kompetens spelar en nyckelroll för att detta ska bli verklighet. 

Utgångspunkten är att professionell köksutrustning används under en lång tid, och därför är det viktigt att lära sig att utnyttja apparaternas funktioner fullt ut – då tjänar de dig på bästa sätt. 

Våra utbildare ger handledning i korrekt användning av utrustningen. Genom att rengöra utrustningen dagligen och underhålla den regelbundet, säkerställer du att utrustningen fungerar i det professionella kökets hektiska vardag och får en längre livslängd. Korrekt användning av utrustningen sparar också vatten och energi. Våra utbildare tar även upp ergonomiska frågor, till exempel arbetspositioner och rörelser som görs i matlagningsprocessen. Detta förebygger felaktiga arbetsmetoder och förbättrar arbetsförhållandena. När användarna vet hur de ska hantera utrustningen förbättras också matkvaliteten, vilket i sin tur bidrar till att minska matsvinnet. 

Även om utbildningen tar några timmar av arbetstiden, är besparingen den medför i framtiden mångfaldig – inte bara mätt i pengar eller tid, utan också med tanke på utrustningens livscykel, arbetshälsan och hållbarheten. 

Beställ utbildning

Kontakta oss

Lär dig processerna i det moderna köket 

I samband med leveransen av ett professionellt kök, arrangeras utbildning i det nya köket för att säkerställa att användarna lär sig och behärskar både utrustningen, systemen och processerna. Utbildningsplanen kan skräddarsys för ett specifikt projekt, med hänsyn till till just era behov.
 

Introduktion till användning av utrustningen 

När ni investerar i enskild utrustning inkluderas en introduktion till användningen, antingen på distans eller direkt på plats i ert kök. Vi föredrar att genomföra introduktionen på plats, särskilt för utrustning som är högt automatiserad eller till exempel stora diskmaskiner. Under träningen går vi igenom hur apparaterna används smidigt och hur olika funktioner kan utnyttjas. Vi lägger även fokus på underhåll och rengöring av utrustningen, samt naturligtvis säkerhet och ergonomi i arbetet. 

Richard Hunter, vår ansvarige för utbildning, betonar vikten av att diskutera enkla men avgörande aspekter under träningen. Ibland är det de små detaljerna som man inte har hunnit tänka på eller systematisera när tiden är knapp. Metos-träningen ger er nya perspektiv och verktyg för att optimera användningen av er utrustning. 

"Under utbildningen uppstår ofta nyfikna diskussioner om funktioner i maskiner som kökspersonalen redan tror sig ha koll på. Det mest givande är när vi förstår kundens behov fullt ut och kan applicera funktioner som ger mervärde för just den specifika kunden. Det är fantastiskt att se hur anpassad träning och förståelse för kundens unika situation kan göra en verklig skillnad." 

 - Richard Hunter, ansvarig för utbildning 

Läs artikeln

Utbildning skräddarsydd för ditt kök 

Genom utbildning kan ditt professionella köks konkurrenskraft bibehållas och stärkas. Idealfallet är att utbildning pågår under hela kökets livscykel. Vi erbjuder skräddarsydda och fördjupande träningsprogram som är specifika för ditt kök. Utbildning kan omfatta olika områden såsom användning av specifika produkter eller utrustning, utveckling och testning av olika tillverkningsmetoder eller produktionsprocesser, samt optimering av kökets energiförbrukning. Kontakta vår utbildningstjänst så planerar vi en utbildning som är anpassad för just ditt kök! 
 

"Som vi alla vet har branschen ofta en hög personalomsättning. Genom kontinuerlig utbildning säkerställer ni att personalen alltid är uppdaterad." 

 - Richard Hunter, ansvarig för utbildning 

Läs artikeln

Utbildning i hela landet

På Metos ansvarar en behörig utbildare för introduktionen i användningen. Utbildningsorganisationen omfattar hela landet. Alla våra utbildare har mångårig och mångsidig praktisk erfarenhet av olika professionella kök och en god insikt i metoder, utrustning och redskap som behövs för att producera mat idag. 

Utbildning i olika stadier av kökets livscykel 

Utbildningstjänsten för professionella kök är en del av köksprojektets leverans.  
Dessutom erbjuder vi betalda utbildningar som vi anpassar enligt kundens specifika behov.

Metos-träningstjänsterna hjälper professionella kök i alla stadier av livscykeln, i såväl små som stora frågor.
 

Läs tips av våra utbildare – länkar till artiklar

Effektiv omrörning av stora mängder mat

Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi

Tio förslag för att spara energi i professionella kök

Våra utbildare

Richard Hunter

Utbildningsansvarig / Årets kock / SoMe
0730-787 657
richard.hunter@metos.se

Lena Ruud

Säljare / utbildare
0709-101 731
lena.ruud@metos.se

Thomas Loy

Utbildare
0709-161 428
thomas.loy@metos.se

Mikael Nyhlén

Säljare / utbildare
0709-161 489
mikael.nyhlen@metos.se

Våra testkök på Metos Center

På Metos Center i Stockholm har du möjlighet att prova olika matproduktionsprocesser, råvaror och utrustning, eller få ytterligare utbildning av våra experter.
På Metos Center i Kervo, Finland, anpassar vi utrustningen i våra testkök för att testmiljön ska matcha dina koncept och apparatlösningar. 

Metos servicetjänster

Vårt mål är att stödja professionella kök för att lyckas under hela deras livscykel. Därför tillhandahåller vi våra egna certifierade Metos service för din professionella köksutrustning.