Metos Service ser till att ditt professionella kök förblir funktionsdugligt

Metos Service hjälper med alla serviceåtgärder runt om i Sverige. Målet är att se till att ditt professionella kök fungerar utan driftstopp och att köksutrustningen håller under hela livscykeln. 

Utrustning för professionella kök skaffas med tanken att den ska användas i många år, till och med i decennier. Därför är fungerande service en av de viktigaste beslutskriterierna. Med hjälp av sakkunnig och regelbunden service av det professionella köket säkerställer man att utrustningen fungerar som den ska, och inte har slitage eller ansamlingar som ökar utrustningens förbrukning. Med hjälp av regelbunden service sparar man också i energi- och vattenförbrukningen. Service och god tillgång till reservdelar förlänger utrustningens livscykel och minskar miljöbelastningen som uppstår då ny utrustning tillverkas. Det viktigaste målet är att se till att det professionella köket kan fortsätta fungera. 

Via Metos service får du hjälp av de främsta experterna. Våra yrkeskunniga servicetekniker utgör kärnan i vår service. 

Beställning av service

Vi har gjort det lätt för dig att få kontakt med service. Du kan ringa det lokala numret. Samtalet går till Metos service, där vår expert hjälper dig med beställning av service och andra underhållsfrågor. Du kan också beställa service via formuläret eller per e-post.

Stockholm: service.stockholm@metos.se
Göteborg:service.goteborg@metos.se
Malmö: service.malmo@metos.se
Falun: service.stockholm@metos.se
Övriga landet: service.stockholm@metos.se

Beställ Metos service eller reservdelar

Vi tar hand om ditt kök. Beställ service genom att fylla i formuläret, eller genom att ringa våra servicenummer:

Stockholm, tel. 08-775 8598 
Göteborg, tel. 031-707 7510
Malmö, tel. 040-680 1531
Falun, tel. 08-775 8598 

Övriga landet, tel. 020-479 823
Skicka e-post
Beställ underhåll på formuläret

Det lokala service hjälper

Vårt lokala serviceteam finns här för dig. Vi strävar efter att erbjuda support och hjälp oavsett var du befinner dig i landet. Vi finns nära dig. Med våra egna servicetekniker och våra servicepartners strävar vi efter att vara tillgängliga över hela landet, för att kunna erbjuda så flexibel och smidig service som möjligt.

Lokal service och specialisering på professionell köksutrustning är stöttepelarna för Metos service. Ett täckande servicenätverk av egna underhållsställen och underhållsmontörernas gedigna yrkesskicklighet garanterar att du får snabb service och inte betalar extra. För att komplettera våra egna resurser anlitar vi utvalda servicefirmor som verkar under Metos arbetsledning och i enlighet med våra förutsättningar och krav. Metos lokala servicechef svarar för kundkontakterna i området och för att anvisa underhållsresurser.

För att se till att ha reservdelar till hands finns det lokala lager i serviceområden i proportion till utrustningsbasen. Dessutom har varje underhållsmontör de vanligaste reservdelarna på lager i bilen. Vårt stora centrallager med över 15 000 reservdelar finns i Kervo, Finland.

Utrustningen har skaffats för att vara produktiv, och därför gäller det att se till att apparaterna är funktionsdugliga.

Servicavtal håller din utrustning i topptrim 

Metos Service tar hand om både förebyggande service och reparationer av professionell köksutrustning. Vi strävar inte bara efter att reparera utrustningen, utan ser också till att den servas redan under garantitiden. Förebyggande service innebär att utrustningen tas om hand på ett förebyggande sätt. På så sätt säkerställs att utrustningen fungerar smidigt i kökets dagliga arbete. Förebyggande service eliminerar inte helt behovet av reparationer, men minskar det avsevärt och håller utrustningen i gott skick. 

Förebyggande service ser till att ditt köks verksamhet löper på smidigt. Genom regelbunden service blir driftskostnaderna för ditt kök mer stabila och hanterbara. Samtidigt minskar risken för oväntade produktionsavbrott och de kostnader de kan medföra. Tack vare den förebyggande servicen kan man också övervaka de faktiska driftskostnaderna för utrustningen och utifrån dessa fastställa optimala bytestider. 

Servicen bör vara förebyggande – utrustningen i ditt kök kontrolleras vid bestämda tider. Samtidigt genomgår vi apparaterna för att se till att de fungerar korrekt och byter ut slitna eller behövande delar. Dessutom identifierar vi kritisk utrustning i ditt kök och upprättar en servicetidtabell. Serviceintervallen varierar beroende på hur utrustningen används och skiljer sig från apparat till apparat. 

SE-nummer är nyckeln till information om din utrustning.

Genom att använda SE-numret, som placeras på din utrustning, kan du enkelt få tillgång till viktig data såsom märke, modell, serienummer, tillverkningsdatum, installationsdatum, garantitid samt historik över underhåll och reparationer, inklusive kostnader. Utrustningsregistret är synligt placerat för att underlätta åtkomst till informationen, vilket möjliggör snabb och exakt service. Registreringen uppdateras kontinuerligt vid nya leveranser och information om utrustningen bevaras i underhållsregistret i 10 år. 

För varje genomförd underhållsåtgärd dokumenteras den tekniska rapporten och kostnaderna noggrant i vårt informationssystem 

Våra experter i din tjänst

Service Stockholm

Tel: 08-775 8598
E-post: service.stockholm@metos.se 

Service Göteborg

Tel: 031-707 7510 
E-post: service.goteborg@metos.se 
 

Service Malmö

Tel: 040-680 1531 
E-post: service.malmo@metos.se 
 

Service Falun

Tel: 08-775 8598 
E-post: service.stockholm@metos.se 

Service övriga landet

Tel: 020-479 823 
E-post: service.stockholm@metos.se 
 

Kvaliteten på service är av högsta vikt för oss

En avgörande faktor för högkvalitativ reparationsservice av professionell köksutrustning är snabb service och tillgång till teknisk support, utbildning samt pålitliga leverantörer. På Metos service strävar vi efter att utföra alla uppgifter effektivt och noggrant. För att uppnå detta mål har vi reservdelslager för de vanligaste maskinerna. Dessutom genomförs årlig utbildning för våra servicetekniker. 
Det är rimligt att förvänta sig att regelbundet underhåll blir mer kostnadseffektivt än akuta reparationer.