Från plan till kök – enkelt och smidigt med vår projekttjänst 

När vi har planerat ditt professionella kök är det dags att genomföra det. Ett köksbygge kan ta många former – småskaligt eller storskaligt, nybyggnation eller renovering. Oavsett typ av köksprojekt strävar vi efter att ge dig ett effektivt och fungerande kök på ett enkelt och smidigt sätt – utan att försena ditt projekt. Därför ställer vi vår egen starka kompetens inom byggprojekt till ditt förfogande.  

 

Projekttjänsten håller i trådarna från planering till överlåtelse

I ett köksprojekt deltar många parter som alla har olika roller. Vår projekttjänst ser till att informationsutbytet mellan olika parter fungerar och att arbetet löper smidigt. Våra experter sköter om leveranser, tidtabeller och installation av utrustning. Vi säkerställer att både leveransen och installatörerna är på plats på överenskommen tid och att tidtabellen för installationen passar ihop med allt annat som görs på bygget. Då får vi allt gjort på en gång i köksprojektet, effektivt och säkert. 

Projekttjänsten ingår i alla köksprojekt som skaffas hos Metos. 

Ta kontakt

Ska du bygga ett professionellt kök? Metos projekttjänst hjälper att hålla i trådarna under hela köksprojektet.
Fyll i kontaktformuläret

Projekttjänstens arbetsmoment 

1 Inledande möte för projektet 
Vi går igenom innehållet i leveransen i sin helhet och ser till att alla parter har nödvändig information 
 
2 Dimensionering och specialritningar som hjälp i arbetet 
Vi kontrollerar alltid dimensioneringen på förhand.   
 
3 Möte med entreprenören  
Leveranstidtabellen specificeras och fastställs med alla aktörer på bygget. Då har alla en tydlig bild av projektets tidplan och skeden. 
 
4 Varuleverans 
Varorna levereras till bygget och installeras enligt planen. Installationen utförs av Metos egna installatörer eller av en installatör som vi omsorgsfullt valt ur vårt nätverk. De sista finslipningarna görs ofta ännu på plats. Våra yrkeskunniga installatörer kan vid behov finslipa detaljerna på bygget utan att det påverkar tidplan för projektet. 
 
5 Köket överlåts 
Innan vi slutligen överlåter köket testanvänds det. Vid överlåtelsen får du tillgång till dokumentationen för utrustningen. Till slut ger våra sakkunniga utbildare instruktioner för användningen på en överenskommen tidpunkt. 
 
6 Underhåll av köket  
Vi ser också till att ditt kök är i funktionsdugligt skick. Kom ihåg att utföra service av utrustningen på förhand för att undvika driftstopp. 

Projekttjänsten i siffror

Vår projekttjänst betjänar dig lokalt

Metos projekttjänst betjänar i hela landet. Den lokala projektledaren är din samarbetspartner som ser till att projektet fortskrider enligt den överenskomna tidtabellen och rapporter om det till avtalad part. Vi utser kontaktpersoner som ansvarar för arbetsprocessen och sköter om leveranser, tidtabeller och installationer. Dimensioneringen kontrolleras på förhand. När ditt kök har installerats testar vi det för att försäkra oss om att allt fungerar. 

Vid överlåtelsen får du tillgång till dokumentationen för utrustningen. Dessutom visar våra utbildare de anställda hur utrustningen används.
 

Våra lokala projektledare ser till att ditt kök blir gjort på en gång 

Carl Björkman

Projektledare
0709-161 547
carl.bjorkman@metos.se

Mats Holmberg

Projektledare
0709-161 491
mats.holmberg@metos.se

Björn Peterson

Projektledare
0709-161 570
bjorn.peterson@metos.se

Helene Friman Lundin

Projektledare
0709-161 511
helene.friman-lundin@metos.se

På bygget måste man ibland göra ändringar i installationen i sista minuten. När vi arbetar på plats kan vi genuint beakta kundens synvinkel och lösa saker på plats så att allt fungerar bra ur kundens perspektiv och projektet inte försenas trots små ändringar.

Installationstjänsten kan också skaffas för enskild utrustning

Du kan även beställa enskilda produkter med tillhörande installation. Installationen av enskilda apparater sköts som nyckelfärdig tjänst, och då ingår kopplingar till befintliga el-, vatten- och avloppspunkter. Kontakta vår försäljning för installationservice.