Ansvarsfull arbetsplats

För oss ansvarsfull arbetsplats innebär att vi undertecknar principerna för ett ansvarsfullt arbetsgivarskap och binder oss till att bära ansvar genom att ständigt utveckla våra arbetssätt i en mer ansvarsfull riktning. Det betyder att vi lär av andra, uppmuntrar genom exempel och påverkar genom handlingar. Ansvarsfullhetsarbetet handlar om kontinuerlig och långsiktig verksamhet och utveckling. Ansvarsfullhet i arbetslivet är viktigare och mer meningsfullt än någonsin tidigare.

Principer för ansvarsfulla arbetsplatser och sommarjobb:

 1. Vi respekterar den arbetssökande. 
  Vi kommunicerar mänskligt, tydligt och i dialog med våra arbetssökande.
 2. Vi ger en utförlig introduktion till arbetet. 
  Vi erbjuder introduktion som behövs i arbetet och stöd när det självständiga arbetet inleds. En ny anställd har alltid en mer erfaren arbetskamrat med sig under sitt första skift. Den anställda får introduktion i arbetssäkerhet särskilt i början av anställningsförhållandet.
 3. Cheferna finns till för de anställdas skull. 
  Det är klart för våra anställda vad den egna chefens roll är och hur chefen är tillgänglig. Cheferna hos oss är utbildade att hjälpa med och proaktivt identifiera problem som de anställda möter och berättar om.
 4. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med möjligheter att utvecklas.
  Genom regelbundna utvecklingssamtal beaktar vi både de anställdas önskemål och deras möjligheter att utvecklas och gå framåt i arbetet. Vi ger en möjlighet att påverka den egna arbetsbeskrivningen för att arbetet ska vara meningsfullt nu och i framtiden.
 5. Vi ingriper direkt i diskriminering. 
  Vi behandlar de anställda rättvist när det gäller lön, arbetsuppgifter och roller. Hos oss uppmuntras var och en att vara sig själv och ingen diskrimineras. Vi har tydligt kommunicerat till de anställda hur de kan förmedla information om missförhållanden de påträffar. Vi ingriper i alla missförhållanden.
 6. Vi sköter om att våra anställda mår bra.
  Arbetsdagarnas längd och resurser planeras så att de anställda ska må bra i arbetet och inte överbelastas. Vi lyssnar på den anställda och är flexibla i olika skeden av livet.
 7. Vi betalar en skälig lön.  
  Lönen är en viktig motivationsfaktor som också ökar känslan av att arbetet är meningsfullt. Lönegrunderna ska vara öppna och tydliga i organisationen. Den anställda ska få sin lön i tid och korrekt.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta vår HR-expert.

Emelie Eklund

HR
0709-161 567
emelie.eklund@metos.se