Metos är en ledande leverantör av lösningar för professionella kök och en pionjär inom branschen

Vi bistår professionella kök att nå framgång

 

Metos är den främsta tillverkaren och leverantören av professionell köks- och serveringsutrustning samt rostfri inredning i Norden, och vi är experter inom branschen. Under ett sekel har vi arbetat med att utveckla professionella kök och göra dem mer effektiva och framgångsrika. Begreppet "Kitchen Intelligence" i Metos produktnamn beskriver vårt mål att förbättra prestandan för professionella kök. 

Vår expertis finns tillgänglig för våra kunder under hela livscykeln för ett professionellt kök eller en enskild utrustning. Vårt gemensamma mål är att skapa ett professionellt kök som fungerar effektivt, ekonomiskt, säkert och miljövänligt. 

”Metos starka kompetens och samarbete med våra kunder ligger mig varmt om hjärtat. Vi gör vårt bästa för att erbjuda våra kunder energieffektiva lösningar som gör branschen mer attraktiv.”

- Sami Kuparinen, verkställande direktör för Metos Group

Våra värderingar styr vår verksamhet

Kompetens, kundorientering och kontinuitet är värderingar som vi valt utifrån våra kunders perspektiv och som gör samarbetet med oss meningsfullt och tillförlitligt. Genom dessa värderingar garanterar vi att våra kunder får bästa möjliga hjälp och stöd för att utveckla sin affärsverksamhet. 

Kompetens 

Vi investerar aktivt i att utbilda våra anställda om den ständigt föränderliga produkttekniken inom professionella kök. Med vår kompetens utvecklar vi lösningar som förbättrar våra kunders konkurrenskraft. Dessutom fortsätter vi att förbättra våra egna processer för att kunna erbjuda lösningar på ett allt mer produktivt och ekonomiskt sätt. 

Vår kompetens speglar ett omfattande kunnande och skicklighet inom yrket som vi tillhandahåller våra kunder. Vi besitter en djup förståelse för professionella köks behov, krav och trender och kan därför erbjuda branschens bästa lösningar för våra kunders behov. 

Kundorientering 

Kundorientering styr allt vi gör. Vi inser att varje kund är unik, och vi strävar efter att tillfredsställa varje kunds behov på bästa möjliga sätt. Genom att lyssna på våra kunders behov säkerställer vi att deras mål och önskemål är i centrum för vår verksamhet. 

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla produkter och tjänster. Vi aktivt samlar in återkoppling från kunderna och använder den feedbacken för att förbättra vår verksamhet. 

Kontinuitet 

Vi strävar ständigt efter att Metos ska vara den självklara samarbetspartnern. Vårt mål är att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med våra kunder och vara en pålitlig partner för dem även i framtiden. 

Vi tillhandahåller våra kunder lösningar som är ekonomiskt fördelaktiga genom hela livscykeln. Dessutom erbjuder vi kontinuerligt stöd och underhåll för att säkerställa att våra kunders utrustning fungerar optimalt, vilket gör att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

Vi strävar efter att vara ledande och påverka den professionella köksbranschen – att vara våra kunders förstahandsval på marknaden där vi verkar. 


Vi strävar efter att vara ledande och drivande inom den professionella köksbranschen –
det självklara valet för våra kunder på de marknader där vi är verksamma.
Vi tillverkar de bästa kokgrytorna i världen.
 

Internationella Metos

Metos är en global aktör och partner, vilket innebär att du kan vara trygg med att få smidig service i flertalet länder. 

Inom den professionella köksbranschen är Metos det enda europeiska företaget som kan erbjuda heltäckande tjänster i åtta länder. Förutom i Finland är Metos Kitchen Solutions verksamt i länder som Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Vi betjänar även kunder i Frankrike, Nederländerna och Belgien. Affärsenheten Metos Cooking Solutions fokuserar på att betjäna stora produktionskök och att utveckla dem internationellt. Metos Cooking Solutions har ett omfattande nätverk av distributörer över hela världen med speciellt fokus på Asien. Metos Marine står för en betydande del av vår exportverksamhet och har levererat utrustning till över 6 000 fartygskök runt om i världen. 

Metos är en del av koncernen AliGroup, en av världens ledande tillverkare av professionell köksutrustning. 

Din partner genom hela livscykeln för det professionella köket 

Våra livscykeltjänster för professionell köksutrustning erbjuder en omfattande strategi som inkluderar planering och val av utrustning, installation, utbildning, underhåll och återvinning. Genom våra tjänster säkerställer vi att det professionella köket fungerar smidigt, hållbart och säkert. 

Vårt gemensamma mål är ett professionellt kök som fungerar effektivt, ekonomiskt, tryggt och miljövänligt

Många viktiga lösningar för att ett kök ska fungera optimalt skapas redan under planeringsskedet. Vår tjänst för planering av professionella kök säkerställer att det nya köket blir ändamålsenligt, effektivt och långvarigt. Vi strävar efter att skapa ett kök som är smidigt och ergonomiskt att arbeta i, med utgångspunkt i vår långa erfarenhet och den senaste kunskapen om branschens trender och utmaningar. 

När planeringen är klar och rätt utrustning valts är det dags att påbörja bygget av köket. Vår projekttjänst säkerställer att köksbygget sker smidigt. Vi är nära involverade i arbetet och ser till att eventuella ändringsönskemål hanteras utan att försena projektet. Installation och testning av utrustningen ingår i vår service. 

Vår utbildningstjänst ser till att du får ut det mesta möjliga av den utrustning du investerat i. Vi skräddarsyr en utbildningsplan enligt dina behov för att säkerställa att du och ditt team kan använda utrustningen på bästa sätt. 

Utrustningen i ett professionellt kök kräver regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Vårt pålitliga och regelbundna underhåll säkerställer att utrustningen fortsätter att fungera som den ska och minskar risken för oväntade problem. Genom regelbundet underhåll minskar även förbrukningen av energi och vatten. Vårt underhållsnätverk täcker hela landet för att säkerställa att du får hjälp så snabbt och smidigt som möjligt. 

Vårt kompetenta försäljningsnätverk täcker hela landet och erbjuder kundorienterad service vid enskilda utrustningsbehov såväl som i större köksprojekt.