Kylning och frysning

Vi har ett brett utbud av kyl- och fryslösningar för professionella kök. Du kan välja mellan kylskåp, frysskåp, kylrum och frysrum som passar dina behov. Du kan också snabbt kyla och frysa mat med våra blastchiller- och shockfreezerskåp, eller våra blastchiller- och shockfreezerrum, snabbnedkylningstunnlar och snabbnedfrystunnlar för större produktion.