Adresser

Huvudkontor Stockholm


Metos Storkök AB
Storsätragränd 26, 127 39 Skärholmen
Tel. 08-775 85 85    
metos.sweden@metos.se

Sälj
offert@metos.se

Kontor Göteborg
Kontor Malmö
Kontor Ängelholm
Kontor Örebro
Kontor Falun
Kontor Skellefteå
Kontor Örnsköldsvik

Underhåll och reservdelar


Stockholm
Tel. 08-775 8598 
service.stockholm@metos.se

Göteborg
Tel. 031-707 7510
service.goteborg@metos.se

Malmö
Tel. 040-680 1531
service.malmo@metos.se

Övriga landet
Tel. 020-479 823
service.stockholm@metos.se

Fakturaadress


Metos Storkök AB
Organisationsnummer: 556158-9523
Nätfakturaadress
GLN nummer: 0007:5561589523
Operatör: Opuscapita

Fakturor i pdf-format: ekonomi@metos.se
Varje faktura ska vara som en egen bilaga
Fakturarelaterade frågor: ekonomi@metos.se

Pappersfakturor:
Metos Storkök AB
Box 8057
SE-141 08 Kungens Kurva

Metos Group 


Metos Oy Ab
Ahjonkaarre, FI-04220 Kervo
Tel. +358 204 39 13
metos.finland@metos.fi
www.metos.com

 


Metos Cooking Solutions
Tel. +358 204 39 13
mcs@metos.com
mcs.metos.com