Metos – över hundra år av kunnande 

Metos historia sträcker sig tillbaka till 1922, då Metalliteos Oy grundades för ”utövande av allehanda metallindustri i Helsingfors stad”. Två krig, ägarbyten, ändringar i produkturvalet, en global pandemi och andra svårigheter i omgivningen har bidragit till utmaningar i Metos historia. Trots utmaningarna har har vår historia format oss till experter och marknadsledare inom professionell köksutrustning. 

Metos var bland de första att omfamna det nya och för tiden banbrytande materialet rostfritt stål, vilket öppnade dörrarna till professionella kök. Även om företagets juridiska namn har förändrats genom åren, har varumärket Metos, förkortningen av "Metalliteos", cementerat sin position som ledare och expert inom den professionella köksbranschen. Det är också ett av de främsta europeiska företagen inom branschen.
 

Den inledande stora beställningen fokuserade på småartiklar - närmare bestämt knappar 

Under de tidiga åren utförde det nyetablerade företaget olika projekt inom metallbranschen, såsom tillverkning av bälten åt tennisspelare. Den första stora kunden var Försvarsmakten i Finland. Den unga och självständiga nationen behövde uniformer till sin armé, och dessa uniformer krävde hållbara knappar. De karakteristiska lejonknapparna för armén utgjorde Metos första storskaliga produkt. Metos tillverkade också skidbindningar och tältkaminer, bland annat, för försvarsmakten. 

Initialt hade Metos en ganska mångsidig produktlinje. Företaget tillverkade olika apparater för storkök, sjukhus, livsmedelsfabriker, kemiindustrin och textilindustrin. Gemensamt för dessa var dock råvaran. 

Bild Turun Museokeskus

Metos är en banbrytare inom den finska metallindustrin och en ledande aktör inom den professionella köksbranschen

Redan på 1920-talet började Metos tillverka metallprodukter i ett nytt material - rostfritt stål. Genom att inhämta kunskap om bearbetning av detta nya och utmanande material från Förenta staterna och de nordiska länderna, etablerade sig Metos som en expert på rostfritt stål. Förmågan att arbeta med metall har varit företagets kärnkompetens i nästan hundra år sedan dess begynnelse. 

Den första enskilda utrustningen för storkök tillverkades redan i slutet av 20-talet, då Andelspartiaffärens (OTK) margarinfabrik tog i bruk rostfria hoar 1929. De första Metos-produkterna i storkök var bordsskivor av rostfritt stål, och de första rostfria kokgrytorna för professionella kök tillverkades 1931 för Pemars sanatorium.  

Metos mest betydelsefulla serieprodukt som inte var avsedd för professionella kök var den elektriska bastuugnen. År 1938 mottog Centrallaget för Handelslagen i Finlands (SOK) regionkontor i Vasa en bastuugn för provdrift i en strandbastu vid sjön Rusutjärvi i Tusby. Det är känt som världens första fabrikstillverkade elektriska bastuugn. Under 1960-talet exporterades bastuugnar ända till Japan och Förenta staterna. Tillverkningen av bastuugnar upphörde slutligen år 1983. 
 

Att leverera omfattande köksprojekt har varit Metos kärnkompetens ända sedan 1930-talet. Det första storskaliga projektet som inkluderade all köksutrustning anses vara Alkos kök på Sundholmen i Helsingfors. Detta kök blev färdigt precis före utbrottet av vinterkriget. 

Det beräknades finnas cirka 300 betydande storkök med rostfri utrustning i Finland i slutet av 1930-talet. Redan då var Oy Metalliteos den största finska tillverkaren inom branschen. Vid slutet av 1952 hade köksutrustning tillverkad av Metos installerats i över 2000 storkök runt om i Finland. 

Metos har sedan dess bibehållit och stärkt sin roll som marknadsledare. 
Bild Personal vid president Urho Kekkonens ämbetsbostad Ekudden, i Metos kök 1956. Bild Museiverket/UA Saarinen.
Bild Helsingfors stads Livsmedelscentral på Helsingegatan i början av 1940-talet.  Foto Roos - Helsingfors stadsmuseum

Metos har tillverkat hållbara grytor ända sedan starten

År 1940 tillverkade Metos utrustning för de första olympiska spelen i Helsingfors. Trots att spelen ställdes in på grund av andra världskriget, fick utrustningen inte stå oanvänd. Tvärtom användes den effektivt, där grytorna användes för att betjäna stadens matförsörjning och bereda upp till 20 000 portioner om dagen. Dessa grytor tjänade i nästan 40 år, och en av dem finns idag hedersamt utställd i Metos Center. Denna gryta fungerar fortfarande i perfekt skick, vilket är ett tydligt bevis på dess hållbarhet. 

Metos grytor anses vara bland de bästa i världen idag. Utöver deras extremt tåliga natur fortsätter vi ständigt att utveckla nya funktioner som bäst tjänar våra kunder. Våra grytor har väckt intresse internationellt, och våra lösningar kring dem är patentskyddade. Vi har skapat ett koncept som helhet för att säkerställa att vi kan tillgodose våra kunders behov på bästa möjliga sätt. 

Här är några milstolpar på vägen mot att skapa världens bästa gryta

 1. 2009: Leverans till Workers Village, Abu Dhabi: Metos levererade 16 Metos Proveno-grytor till matsalskomplexet i Workers Village i Abu Dhabi. Grytorna används dygnet runt för att tillaga upp till 120 000 måltider per dag åt tusentals byggnadsarbetare. 
   
 2. 2018: Första leveransen till Brasilien: Metos gjorde sin första leverans till Brasilien till Albert Einstein-sjukhuset i São Paulo. Köket, planerat av ledande cook-chill-konsulten Armando Pucci, var det första av sitt slag i landet. Metos Proveno-kombigrytor och Metos Dos 2-pumpsystemet möjliggjorde storproduktion och långtidslagring av mat, samtidigt som arbetet blev mer ergonomiskt. 
   
 3. 2021: Leverans till Hilton Shigatse, Tibet: Metos levererade sitt Metos Viking-grytset till det tibetanska hotellet Hilton Shigatse, som ligger 3 800 meter över havet. Detta var ett unikt fall och ett av de otaliga exemplen på Metos framgångar i Kina, som är deras största exportmarknad för grytor och stekpannor. 
   
 4. 2021: Verksamhet i över 40 länder: Metos Manufacturing var verksamt i över 40 länder, vilket visar på deras globala närvaro och inflytande. 
   
 5. 2023: Namnbyte till Metos Cooking Solution: År 2023 bytte Metos Manufacturing namn till Metos Cooking Solution, vilket signalerar företagets fokus på att erbjuda helhetslösningar inom matlagning. 
Bild Abu Dhabi Workers Village

Metos har utvecklats till en expert som betjänar hela Norden

Under 1950-talet började spåren av  finska vinterkriget suddas ut, och optimismen och återuppbyggnadsandan smittade av sig också på Metos. För att möta bristen på kunnig arbetskraft beslutade företaget att själv utbilda sina arbetare. Metos anställde hushållslärare som utbildare och började erbjuda köksplaneringstjänster. Genom att utveckla köksplanering och andra tjänster antog Metos rollen som expert istället för att bara vara en utrustningsleverantör. 

Under 1960-talet, en period av stark tillväxt i Finland, övervägde företaget hur de kunde betjäna hela landet ännu bättre. Regionala försäljningskontor etablerades först i Uleåborg och sedan i Åbo, Tammerfors och Kuopio. 

Företaget prioriterade också utvecklingen av underhållstjänster. Med en ökande utrustningsbas i köken blev underhållet en allt viktigare del av servicehelheten. Även om underhållsverksamheten hade pågått lika länge som tillverkningen av utrustning, såg Metos att det behövdes en egen serviceenhet för att garantera tillräckliga resurser och vidareutveckling av verksamheten. Underhållsnätverket som täcker hela Finland byggdes ut på 1990-talet. Det gjorde Metos till den enda aktören i landet som kunde erbjuda sina kunder ett eget underhållsnätverk. 

Bild Bjarne Ahlskog utför service på Metos Finnchef-ugn.
Bild Grandeur of the Seas är ett av Royal Caribbean International-rederiets fartyg. Det byggdes på Kvaerner Masa-Yards varv vid Sandviken i Helsingfors. Fartyget togs i bruk i december 1996.

En mer internationell roll började ta form redan på 70-talet

Metos började expandera internationellt redan på 1970-talet genom att etablera sitt första utländska dotterbolag, Metos Storkök Ab, i Sverige. 

Under 1980-talet utvidgades företagets verksamhet inom fartygssektorn. Många lyxkryssare, både i Finland och globalt, utrustades med Metos köksapparater. Detta decennium blev också det första där Metos exportöverskred den inhemska försäljningen. 

Företagsköp gav fart åt Metos tillväxt 

Företagsförvärv spelade en central roll för Metos tillväxt. År 1959 köpte Instrumentarium majoritetsandelar i Metos, vilket ledde till att företaget blev en del av ett börsnoterat flerbranschföretag. 

Sammanslagningen av Metos, ägt av Instrumentarium, och Hackmans storköksenhet 1994 resulterade i bildandet av Hackman Metos Oy Ab. Till en början ägdes majoriteten av Hackman. Instrumentarium var inledningsvis en minoritetsägare men avstod från sitt innehav fyra år senare. Därmed blev börsbolaget Hackman Oyj Metos den enda ägaren. 

I slutet av 1990-talet inleddes en period av kraftig tillväxt och internationalisering för Metos. År 1998 genomförde företaget åtta företagsförvärv. I Finland förvärvade Metos Pakkaskone. 

År 2002 expanderade Metos sin verksamhet i Italien genom att förvärva flera produktionsenheter. Under perioden 2002–2003 utvidgade Metos sin verksamhet även i Belgien och Nederländerna genom att förvärva företag med fokus på produktion och projektleverans. 

Intresset för Metos väcktes hos det italienska företaget Ali Group år 2004. Ali Group, som är specialiserat på professionell köksutrustning, köpte då hela aktiestocken i det börsnoterade Hackman Oyj. Som en följd av detta lämnade Hackman Helsingforsbörsen och Metos fick en ny ägare. Hackmans tillverkning av förbrukningsvaror under varumärket Iittala såldes och är nu en del av Fiskars Oyj Abp. 

I dag fortsätter Metos sin verksamhet som en oberoende affärsenhet inom Ali Group. Företaget har kontinuerligt effektiviserat och utvecklat sin egen produktion i Kervo och Sorsakoski och har satsat på produktutveckling. Tack vare sin geografiska täckning kan Metos betjäna sina kunder över landsgränserna. 

En föregångare i hundra år

I över 50 år har Metos varit en banbrytare på den svenska marknaden och har alltid agerat snabbt för att svara på utvecklingen inom storköksbranschen både i Europa och globalt. Genom att aktivt driva branschen framåt har Metos inte bara erbjudit sina kunder nya innovationer utan också hjälpt dem att utveckla sina verksamheter och skapa konkurrensfördelar. 

Detta fortsätter vara kärnan i vår verksamhet – att stödja och framgångsrikt driva professionella kök. 

Genom åren har Metos visat förmåga att förutse och anpassa sig till förändringar i omvärlden och branschen, oavsett om det handlar om nya innovationer, tillväxttrender, nya marknader eller förändrade kundbehov. För att möta behoven i den växande restaurangbranschen i Finland har företaget rekryterat restaurangexperter inom både planering och försäljning. När butikskök började bli vanligare var Metos snabbt engagerat i deras utveckling, och när det behövdes utbildade Metos sina egna experter genom att starta en yrkesskola. Innovationsarbete har alltid varit en central del av Metos verksamhet, från de första mikrovågsugnarna som tillverkades i Finland till världens första fabrikstillverkade elektriska bastuugn. 

Även idag är innovationsarbete och branschledarskap centrala i allt vi gör. 

Visste du att…? 

• Metos grundare Aare Leikola var litet av en uppfinnare och hade flera patenter. En patent beviljades 1933 för en maskin för tvätt och desinficering av sputumkoppar, som Metos tillverkade då tuberkulosen härjade i Finland. 

• Bastuugnen har varit Metos mest framgångsrika konsumentprodukt och Metos var först i världen med att fabrikstillverka elektriska bastuugnar. Bastuugnsmodellen kallades Metos Sisu.

• Metos första massprodukt var arméns lejonknappar, som beställdes av Försvarsmakten i Finland.

• Metos tillverkade Finlands första mikrovågsugn Metos Micronic 1965.

• En av de mer speciella Metos-produkterna genom tiderna är vattencykeln Delfin. 

• Under årens lopp har Metos också tillverkat konsumentprodukter. Om du letar på vinden hos dina mor- eller farföräldrar kan du kanske hitta till exempel hållbara Metos-sparbössor.

• Restbitar av rostfritt stål har kommit i allsköns bruk. En av de bästa produkterna var askkoppen, som också platsade på försvarsmaktens beställningslista.

• Våra tryckkokskåp används till och med på Antarktis.
Finlandia-översikt 474 från 1960 presenter Metos-produkter.
The National Audiovisual Institute’s archives