Viktigt med regelbundet underhåll: att säkerställa verksamhetens kontinuitet i det professionella köket.

2024-02-21 12:28
Servicechef Timo Lehikoinen

Underhållet har en allt större betydelse för det professionella köket i och med att effektivitetskraven på köken ökar. Utrustningen har skaffats för att vara produktiv, och därför gäller det att se till att apparaterna är funktionsduglig. Det regelbundna underhållets roll kan inte betonas nog i dag.

Den professionella köksutrustningen underhålls redan under garantitiden – precis som bilar. Regelbundet underhåll utförs med framförhållning, att utrustningen fungerar varje dag. Om det behövs reparationsunderhåll är utrustningen redan trasig. 

Med hjälp av regelbundet underhåll bär investeringen frukt – utrustningen håller och är produktiv under hela livscykeln. I samband med de överenskomna underhållsbesöken kan man samtidigt se till att utrustningen i köket överensstämmer med de aktuella bestämmelserna och att arbetssäkerheten är i ordning. 

Ansvarsfull betjäning 

Metos Underhåll hjälper kunder i hela Sverige. Alla installatörer är yrkesfolk inom elbranschen, och dessutom får de Metos egen träning och de långa anställningsförhållandena för med sig en kännedom utrustningen. 
Utrustningsbasen som Metos erbjuder är otroligt omfattande, och tekniken förändras och utvecklas hela tiden. 
Gott underhåll av utrustningen handlar om ansvarsfullhet hos både Metos och kunden. Underhållet förlänger avsevärt utrustningens livslängd och skjuter upp behovet av nya investeringar. När det har gjorts underhåll på utrustningen fungerar den dessutom alltid energieffektivt.

Det viktigaste är nöjda kunder

Vårt fokus på att betjäna professionella kökskunder utgör en stabil grund för våra underhållstjänsters kundnöjdhet. En egen underhållsorganisation, egna reservdelslager i installatörernas bilar, betjäning lokalt på olika håll.
Även om betydelsen av regelbundet underhåll ökar, spelar också reparationsunderhåll alltid en viss roll. Metos reparationsunderhåll har som mål att sköta 80 procent av uppdragen redan inom ett vardagsdygn. 

Service-ID går direkt till utrustningens ”personuppgifter”

Utrustningens underhållshistoria börjar redan med köksplaneringen. Rätt utrustning, för rätt behov, rätt installerad och rätt användning av utrustningen. 
Varje Metos-apparat förses genast i installationsskedet med en dekal med en service-ID, och bakom koden finns all nödvändig information. Vårt underhåll bygger aldrig på gissningar, utan alla fakta om det förflutna, nuläget och vad som behövs för att förutse framtiden finns i registret så länge Metos ansvarar för underhållet. Saker och ting ska vara enkla för kunderna.  

Låter regelbundet underhåll som ett bra alternativ?

Om du blev intresserad av fördelarna med regelbundet underhåll, tveka inte att kontakta oss. Ett underhållsavtal kan vara ett rimligt alternativ också då utrustningen/köket har varit i bruk en längre tid.

Vår utbildningstjänst hjälper dig att använda din utrustning effektivt.
Metos utbildningstjänst ger verktyg och nya perspektiv för professionella kök
Energieffektivitet i profsskök
Tio förslag för att spara energi i professionella kök
Servicechef Timo Lehikoinen
Viktigt med regelbundet underhåll: att säkerställa verksamhetens kontinuitet i det professionella köket.
Miljöbelastningen från köksmaskiner mäts vanligtvis genom förbrukning.
Håll dina professionella köksmaskiner i toppskick - spara pengar och vår planet
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Köksplaneringen är det första steget i Metos starka servicepaket
Metos kombinerar erfarenhet och vision i planeringen av det professionella köket