Metos utbildningstjänst ger verktyg och nya perspektiv för professionella kök

2024-03-06 11:45
Vår utbildningstjänst hjälper dig att använda din utrustning effektivt.

Utbildning är alltid en del av köpet av en ny Metos-apparat eller ett professionellt kök, så att kunden får ut mesta möjliga av sin investering. Men det är först då som lärandet blir som bäst. Metos utbildning hjälper professionella kök i alla skeden av deras livscykel, både små och stora.

I det hektiska vardagslivet i ett kök är det värt att stanna upp en stund för att fundera på vad som borde göras annorlunda just nu. Hur kan man arbeta säkrare, effektivare och bekvämare?

Nya perspektiv, nytt tänkande

Våra utbildningstjänster erbjuder experthjälp för att förbättra din köksverksamhet i ett brett spektrum av utmaningar. Ofta tar utbildningen upp enkla men viktiga frågor. Saker som inte har tänkts igenom ordentligt och omsatts i praktiken i all hast. Vår utbildningstjänst erbjuder nya perspektiv och verktyg för detta

Kundens behov är avgörande

Metos utbildningar skräddarsys alltid efter varje kunds behov och resurser. Utbildningen kan vara en timme eller en dag och kan genomföras i kundens lokaler eller på Metos, eller till och med på distans via Teams.

Utbildningen innebär ofta att man arbetar tillsammans i köken, utvecklar och testar olika tillagningsmetoder och produktionsprocesser. Att arbeta målmedvetet utmanar dig att identifiera behovet av förändring och ger dig drivkraften att genomföra den.

Alla Metos utbildare har lång erfarenhet av att arbeta i olika typer av storkök och utbildningar kan anordnas i hela landet.

Avfall, energibesparing, brist på arbetskraft?

Vi fokuserar våra utbildningar på de frågor som är viktigast för varje kund. Ibland kan det vara driften av en enda utrustning, ibland kan det vara energibesparingen i en hel stor process. Och i köket handlar det nästan alltid om allt.

En mer rationell och mångsidig användning av utrustningskapaciteten kan leda till effektivare processer, bättre matkvalitet, mindre avfall, vatten- och energibesparingar och kan samtidigt frigöra tid för personalen.

Mer valuta för pengarna genom utbildning

Professionell köksutrustning har en mycket lång livslängd. Därför lönar det sig att ta väl hand om dem och lära sig hur man utnyttjar deras avancerade, intelligenta funktioner fullt ut.

Kontakta oss om du är intresserad av utbildning. Ofta tror man att utbildning tar tid. Men besparingarna är förvånansvärt många gånger större när processen, tack vare gemensamma observationer, snabbas upp och matens kvalitet blir ännu bättre. Metos utbildare bidrar med expertis inom utrustning, omfattande branschkunskap och beprövade utbildningsmetoder. Och en vilja att hjälpa till!

Vår utbildningstjänst erbjuder professionell köksutbildning som är skräddarsydd efter kundens behov och resurser i olika skeden av kökets livscykel. Utgångspunkten är ofta utrustningsaspekten, men fördelarna sträcker sig till hela produktionsprocessen och dess effektivitet - och ofta till arbetstillfredsställelse.

Vår utbildningstjänst hjälper dig att använda din utrustning effektivt.
Metos utbildningstjänst ger verktyg och nya perspektiv för professionella kök
Energieffektivitet i profsskök
Tio förslag för att spara energi i professionella kök
Servicechef Timo Lehikoinen
Viktigt med regelbundet underhåll: att säkerställa verksamhetens kontinuitet i det professionella köket.
Miljöbelastningen från köksmaskiner mäts vanligtvis genom förbrukning.
Håll dina professionella köksmaskiner i toppskick - spara pengar och vår planet
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Köksplaneringen är det första steget i Metos starka servicepaket
Metos kombinerar erfarenhet och vision i planeringen av det professionella köket