Metos kombinerar erfarenhet och vision i planeringen av det professionella köket

2023-10-10 11:06
Köksplaneringen är det första steget i Metos starka servicepaket

När det professionella köket planeras är målet ett så effektivt och fungerande kök som möjligt, med så låga brukskostnader som möjligt.

Köksplaneringen är det första steget i Metos starka servicepaket, kanske det allra viktigaste steget.
Med kunnig köksplanering vill vi säkerställa att de professionella köken är funktionsdugliga – också på lång sikt. Vår planering kan ta hänsyn också till eventuella framtida behov så att förändringarna görs smidigt och ekonomiskt. Lång erfarenhet hjälper att se också det som är på kommande exaktare. Metos erfarenhet av köksplanering sträcker sig tillbaka ända till 1950-talet.

Alla professionella kök är av lämplig storlek för köksplaneringen hos Metos.

Vår köksplanering gör årligen omkring 1300 planer. På tio år innebär det hela 13 000 planer – och vi lär oss av dem alla. Responsen på hur köken som byggts fungerar i praktiken och önskemålen av köken kommer alltid också till planerarna. Kundernas verksamhet utvecklas och förändras, och detsamma gäller Metos.
Projekten är mångsidiga och det gör köksplanerarens arbete varierande. Det är lika viktigt att grundligt tänka igenom förändringar i utrustningen i en liten restaurang som det är att göra en projektplan för ett enormt nybyggnadsprojekt. Köket är alltid viktigt för kunden, därför är varje uppdrag av lika stor betydelse också för oss.

Nytt eller förnybart – det första arbetsmomentet är en god planering

Varje kök är annorlunda. Lokalerna, verksamhetssätten och servicestigen för slutkunderna hos våra kökskunder är unika. Planerna skräddarsys varje gång enligt kundens önskemål och behov. Vi har också möjlighet att vid behov skräddarsy utrustningen tack vare vår egen produktion.
Metos är marknadsledande inom professionella kök i Finland, Baltikum och Beneluxländerna. Vi får nya idéer och tankar från Europa hit och det gynnar våra kunder.
Vi planerar till exempel kedjerestauranger, hotell, personalrestauranger, fine dining-restauranger och stationsrestauranger, butiks-, daghems-, skol-, sjukhus- och produktionskök samt olika produktionsenheter för livsmedelsindustrin.

Välkommen på rundvandring i ert nya kök – virtuellt!

AutoCAD- och Revit-planering är vardag för Metos planerare. De senaste tekniska hjälpmedlen för planeringen gör arbetet snabbare och smidigare och säkerställer att planerna fungerar. De framtida användarna kan bjudas in på besök i sitt nya kök redan i planeringsskedet – virtuellt.
I Metos köksplanering vinner Revit alltmer terräng av mer traditionella tekniker, som visserligen också används vid sidan av nyare vindar. Arbetet utförs alltid på det sätt som lämpar sig bäst för kunden. Om bygget behöver en ritning på papper, då levererar vi den.
Köksplanering är en tjänst som Metos erbjuder som det första steget i sitt omfattande servicepaket – som en del av den totala projektleveransen. Vår köksplanering betjänar vid både nybyggen och renoveringar; kunderna är till exempel användare av köken, byggföretag och arkitektbyråer

Tillsammans – genast från början

Vi uppmuntrar kunderna att kontakta Metos försäljning och köksplanering i ett så tidigt skede som möjligt. När vi arbetar tillsammans blir slutresultatet alltid bättre.
Vi har en kontinuerlig dialog med kunden när planeringen framskrider, på det sätt och i den tidtabell som vi har kommit överens om, antingen på distans eller vid behov på plats. 

Vår utbildningstjänst hjälper dig att använda din utrustning effektivt.
Metos utbildningstjänst ger verktyg och nya perspektiv för professionella kök
Energieffektivitet i profsskök
Tio förslag för att spara energi i professionella kök
Servicechef Timo Lehikoinen
Viktigt med regelbundet underhåll: att säkerställa verksamhetens kontinuitet i det professionella köket.
Miljöbelastningen från köksmaskiner mäts vanligtvis genom förbrukning.
Håll dina professionella köksmaskiner i toppskick - spara pengar och vår planet
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Köksplaneringen är det första steget i Metos starka servicepaket
Metos kombinerar erfarenhet och vision i planeringen av det professionella köket