Metos egen produktion och produktutveckling bygger på att lyssna på kunderna

2023-09-13 13:17
Metos produktionsutvecklingschef Risto Koskelainen

Det internationella Metos tillverkar professionell köksutrustning i Kervo och möbler i Sorsakoski. Vi erbjuder produkter och lösningar som bidrar till att förbättra prestandan hos det professionella köket ansvarsfullt och hållbart. 

Verksamheten utvecklas på kundernas villkor: ”Varje förbättring eller ny produkt görs utifrån vad kunderna behöver”, berättar utvecklingschefen Risto Koskelainen.

Koskelainen säger att utvecklingen inom den professionella köksbranschen å ena sidan är stabil – äta bör man alltid – men å andra sidan ser han också stora förändringar. Restaurangsidan rör sig hela tiden mot alltmer individuella koncept och betydelsen av det visuella ökar. Storköken går i sin tur mot allt större enheter och centralkök.

Kundernas önskemål styr utvecklingen

”Vi erbjuder skräddarsydda paket så att helheten fungerar och är bra för kunden”, säger Risto Koskelainen. Metos egen produktion möjliggör olika försök och prototyper, och företaget lyssnar noga på kundernas önskemål. Den tekniska supporten, testlaboratorierna och produktutvecklingen finns i Kervo. ”Ibland känns det som om bara fantasin sätter gränserna för vad vi kan göra. Och så vill vi att det ska vara.”

Företaget samlar in respons och önskemål av de professionella kökskunderna både i det dagliga arbetet och systematiskt. I det dagliga kundarbetet fungerar köksplaneringen, försäljningen, underhållet, träningen och den tekniska supporten som antenner. Alla önskemål gås igenom och de styr produktutvecklingen, eller leder till och med till omedelbara förändringar. ”När hela produktionskedjan ligger i våra händer kan vi handla mycket snabbt och flexibelt då det behövs.”

Digitaliseringen spelar en allt viktigare roll också i de professionella köken. ”Vi har satsat stort på utvecklingen av programvara”, betonar Koskelainen. ”Det är tydligt att det är allt viktigare för våra kunder att programmen är lätta att använda och förstå. Detsamma gäller bruksanvisningarna.”

Delaktig i förändringen på ett ansvarsfullt sätt

Metos egen produktion och underhållsorganisation erbjuder de bästa möjligheterna till kontinuerlig produktutveckling och minskning av miljöbelastningen, i samarbete med olika typer av kunder.

Miljön beaktas i alla skeden av produktens livscykel, från till exempel användningen av inhemska råvaror eller energieffektiviteten hos de maskiner som används i Metos produktion: ”När vi konkurrensutsätter våra anskaffningar är energiförbrukningen något vi ser noggrant på”, berättar Risto Koskelainen.

Strikta kriterier i de nordiska länderna

I de nordiska länderna är säkerhets- och energikraven för professionell köksutrustning mycket strikta. Metos planerar utrustningen företaget tillverkar så att den uppfyller eventuella förändringar redan i förväg. Livslängden förlängs genom framförhållning, men också till exempel genom att utrustningen är mångsidigt användbar och skalbar.

Det är också viktigt att utrustningen är hållbar, används rätt och underhålls. ”Gott underhåll påverkar utrustningens livslängd i mycket hög utsträckning”, poängterar Koskelainen. ”Regelbundet underhåll håller utrustningen i skick och nästan allt kan också repareras vid behov.”

När en apparat till slut byts ut mot en ny, återvinns den gamla apparaten korrekt. Metos signalerar att man bär ansvar för produkten under hela dess livscykel.

Kännetecknande för Metos är kontinuerlig förbättring – så har det varit redan i hundra år. Vi erbjuder produkter och lösningar som bidrar till att förbättra prestandan hos det professionella köket ansvarsfullt och hållbart. I och med att vi tillverkar utrustning och möbler i Finland finns vi nära till hands i våra kunders vardag och när deras behov förändras.

Vår utbildningstjänst hjälper dig att använda din utrustning effektivt.
Metos utbildningstjänst ger verktyg och nya perspektiv för professionella kök
Energieffektivitet i profsskök
Tio förslag för att spara energi i professionella kök
Servicechef Timo Lehikoinen
Viktigt med regelbundet underhåll: att säkerställa verksamhetens kontinuitet i det professionella köket.
Miljöbelastningen från köksmaskiner mäts vanligtvis genom förbrukning.
Håll dina professionella köksmaskiner i toppskick - spara pengar och vår planet
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Köksplaneringen är det första steget i Metos starka servicepaket
Metos kombinerar erfarenhet och vision i planeringen av det professionella köket