Metos Cooking Solutions exporterar finskt storkökskunnande

2023-08-31 11:55
Metos Cooking Solutions Director Greg Archer

Direktör Greg Archer leder verksamheten inom Metos Cooking Solutions.

Tillverkningen av stora grytor för professionella kök och utvecklingen av metoder kring dem har utgjort kärnan i Metos expertis ända sedan 1931, då de första grytorna för professionella kök tillverkades för Pemars sanatorium. Nu förs den här spetskompetensen inom storköksbranschen alltmer ut på den internationella marknaden.

I Metos nya strategi prioriteras storkökskompetensen allt starkare, och företaget kommer att föra ut kunnandet också på den internationella marknaden i allt högre grad. Försäljningsenheten Metos Cooking Solutions – före detta Metos Manufacturing – har förnyats och enheten fokuserar nu på att utveckla produktionsmetoder för storkök och på att betjäna kunderna såväl internationellt som lokalt.

Direktör Greg Archer leder verksamheten inom Metos Cooking Solutions (förkortat MCS).

– Tidigare har vi tillverkat många olika slag av professionell köksutrustning, till exempel grytor, stekpannor, ugnar, linjeutrustning, inredning för diskrum och köksvagnar för många typer av aktörer. Nu kan vi bättre fokusera på behoven hos storkök och hos små och medelstora aktörer inom livsmedelsindustrin. I och med förnyelsen profilerar vi oss också mer som expert och utvecklare av produktionsmetoder i stället för att enbart vara tillverkare av utrustning, beskriver Greg.

– Målet är att Metos Cooking Solutions ska bli en internationell vägvisare inom branschen för stora matlagningslösningar.

I dag får allt fler restauranger, kaféer, hotell och cateringföretag runt om i världen sin mat från centralkök. De använder mycket avancerad utrustning, automatiska funktioner och till och med robotteknik i matlagningen och förpackandet. Helheten påminner alltmer om miljön i en livsmedelsfabrik.

– Det är vår uppgift att hjälpa våra kunder att förändra branschen, konstaterar Greg.

”Vi omdefinierar storkökens sätt att laga mat”

Greg anser att den professionella köksbranschen kommer att genomgå många förändringar under de kommande åren, och det gäller också storköken. Utvecklingen påverkas bland annat av den tekniska utvecklingen, frågor kring ansvarsfullhet och hållbar utveckling samtkonsumentpreferenser. Trenderna som påverkar i branschen handlar till exempel om automatik och smart teknik, datastyrning, innovativa produktionsmetoder samt flexibel modulplanering.

– De stora köken tar i allt större utsträckning i bruk automatik och smart teknik. Matlagningsprocesserna automatiseras och distansövervakningen av utrustningen effektiverar kontrollen. Det finns alltmer data att tillgå, och man använder analyser för att undersöka produktionsprocesser, förutse efterfrågan, optimera lager och finjustera recept. Det här hjälper att rikta resurserna rätt.

Bristen på arbetskraft i branschen tvingar för sin del till att utnyttja teknik och artificiell intelligens allt mer.

– Den industriella matlagningen använder redan många effektiva och skalbara produktionsmodeller som gör det möjligt att tillreda stora mängder mat och som samtidigt håller en hög och jämn kvalitet. Då bristen på arbetskraft i världen fortsätter är det allt viktigare att utveckla automatiska funktioner för utrustningen och att utnyttja artificiell intelligens och robotteknik.

– Innovativa tillredningsmetoder, till exempel sous vide och vakuumförpackningar, kommer att användas i allt större skala, vilket möjliggör noggrann tillredning och optimal smak också i massproduktion av mat. Framtidens flexiblare modulkök kommer att anpassa sig bättre till att menyer och produktionsbehov förändras, räknar Greg upp.

Livsmedelssäkerhet och hygien kommer fortsättningsvis att prioriteras högt

– Utvecklade metoder och utrustning för tillredning planeras med tanke på egenskaper som upprätthåller hygienen, och automatiska renhållningsmetoder och beröringsfri teknik hjälper att följa de strikta standarderna.

Dessutom ökar populariteten för till exempel alternativa proteinkällor, såsom växtbaserade och laboratorieodlade alternativ till kött.

– Tillverkarna måste anpassa sig och skapa attraktiva och välsmakande alternativ. Hela branschen måste gå mot mer miljövänliga tekniker och metoder inom matlagningen i stor skala, säger han.

– Sammanfattningsvis ingår det element av teknik, hållbarhet, flexibilitet, anpassningsförmåga och samarbete i framtiden för matlagningen i storkök. I branschutvecklingen befinner vi oss i ett skede där vi omdefinierar hur maten lagas, transporteras och upplevs i stor skala, sammanfattar Greg.

Metos är ett internationellt högkvalitativt varumärke

Ute i världen anses Metos vara ett högkvalitativt, innovativt och yrkeskunnigt varumärke, säger Greg. Varumärket är känt för sin skalbarhet och sina hållbara lösningar, och som partner värdesätts det högt.

– Metos Cooking Solutions fortsätter på det här spåret som en framåtblickande tankeledare, och lanserar högteknologi och lösningar som omdefinierar effektivitets- och kvalitetsstandarderna. MCS erbjuder fortfarande lösningar som fungerar säkert i extremt krävande förhållanden. I och med vår ökande internationella närvaro visar vi vår kompetens att lösa kulinariska utmaningar globalt, säger Greg.

– Och eftersom vi är en starkt kundorienterad aktör kommer vi även i fortsättningen att erbjuda kunderna utmärkta support-, tränings- och underhållstjänster.

Vill du veta mer? Metos Cooking Solutions sidor på engelska:
Vår utbildningstjänst hjälper dig att använda din utrustning effektivt.
Metos utbildningstjänst ger verktyg och nya perspektiv för professionella kök
Energieffektivitet i profsskök
Tio förslag för att spara energi i professionella kök
Servicechef Timo Lehikoinen
Viktigt med regelbundet underhåll: att säkerställa verksamhetens kontinuitet i det professionella köket.
Miljöbelastningen från köksmaskiner mäts vanligtvis genom förbrukning.
Håll dina professionella köksmaskiner i toppskick - spara pengar och vår planet
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Köksplaneringen är det första steget i Metos starka servicepaket
Metos kombinerar erfarenhet och vision i planeringen av det professionella köket