Håll dina professionella köksmaskiner i toppskick - spara pengar och vår planet

2024-02-14 12:13
Miljöbelastningen från köksmaskiner mäts vanligtvis genom förbrukning.

När det kommer till professionella köksmaskiner är miljöaspekten mer relevanta än någonsin. Vid inköp är det viktigt att tänka på hela maskinens livscykel, från tillverkning till underhåll och återvinning. I Sverige är livslängden för sådana maskiner lång, vilket gör att regelbundet underhåll blir avgörande både för plånboken och miljön.

Enligt våra livscykelanalyser är upp till 99 % av en maskins totala miljöpåverkan koncentrerad till dess användningstid. Underhåll och prestanda har direkt effekt på miljöpåverkan, och leverantörens miljöengagemang spelar en indirekt roll.

Miljöbelastningen från köksmaskiner mäts vanligtvis genom elektricitets-, vatten- och rengöringsmedelsförbrukning. Dessutom inkluderas energiförbrukningen för ventilation, uppvärmning och kylning av kökets totala energiförbrukning. Dessa faktorer påverkar varandra ömsesidigt. Till exempel en induktionshäll som kan minska spillvärmen i köket och därmed påverka ventilationen och kylningens energiförbrukning avsevärt.

Underhållsbehovet påverkas av drifttimmarna

Nya maskiner är optimerade för prestanda och miljöeffektivitet. Med tiden och under drift slits komponenter, material åldras och kalkavlagringar i vatten påverkar energiförluster.

Till exempel kan skador eller förseglingsproblem på kylskåpsdörrlisten leda till värmeläckage, vilket tvingar kylmaskinen att arbeta hårdare och längre för att upprätthålla rätt temperatur. Detta resulterar i ökad energiförbrukning och för tidigt slitage på utrustningen.

Liknande problem kan uppstå med andra maskiner som diskmaskiner där skador på tätningen av tömningsröret leder till ökad vattenförbrukning och kalkavlagringar på värmeelementen minskar maskinens effektivitet och ökar elförbrukningen.

Regelbundet underhåll minskar miljöpåverkan

Att underhålla maskiner regelbundet under deras livscykel minimerar miljöpåverkan och bevarar deras prestanda. Daglig rengöring och underhåll enligt tillverkarens instruktioner är viktigt. Vissa åtgärder kan kräva hjälp av certifierad servicetekniker för att säkerställa maskinernas säkerhet och effektivitet.

Genom regelbundet underhåll, där man byter slitna delar, avkalkar och rengör, säkerställs att maskinerna fungerar effektivt och säkert. Intervallerna för underhåll beror på användningsmiljön och maskinernas typ.

Att investera i regelbundet underhåll minskar inte bara miljöpåverkan utan ökar också maskinernas tillförlitlighet och livslängd. Dessutom minskar behovet av oförutsedda och kostsamma reparationer.

Hos Metos är vårt fulla utbud av tjänster i linje med ISO 14001-miljöcertifieringen. Vi strävar efter att optimera energi-, vatten- och rengöringsmedelsförbrukningen i våra produkter och vi tar miljöhänsyn i vår produktionsprocess genom att minimera avfall och återvinna material.

Vår utbildningstjänst hjälper dig att använda din utrustning effektivt.
Metos utbildningstjänst ger verktyg och nya perspektiv för professionella kök
Energieffektivitet i profsskök
Tio förslag för att spara energi i professionella kök
Servicechef Timo Lehikoinen
Viktigt med regelbundet underhåll: att säkerställa verksamhetens kontinuitet i det professionella köket.
Miljöbelastningen från köksmaskiner mäts vanligtvis genom förbrukning.
Håll dina professionella köksmaskiner i toppskick - spara pengar och vår planet
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Ett välplanerat diskrum förbättrar huvdiskmaskinens ergonomi
Köksplaneringen är det första steget i Metos starka servicepaket
Metos kombinerar erfarenhet och vision i planeringen av det professionella köket