Metos tillverkar och marknadsför storköksapparater och inredning av rostfritt stål. Metos är marknadsledare i de Nordiska och Baltiska länderna, samt Benelux länderna och tillhör Ali-Gruppen som är Europas ledande tillverkare av storköksapparater. Metos har cirka 750 anställda i nio olika länder i Europa.

Metos historia

1920-talet

 • 1922 grundade Aare Leikola tillsammans med sina kompanjoner Oy Metalliteos i Finland. Företagets verksamhetsidé var massproduktion av metallprodukter. Den första serietillverkade produkten var arméns lejonknappar.
 • Genom övning blev företaget expert på ett nytt material, rostfritt stål. Metos första produkter som nådde storköken var bordsskivor av rostfritt stål.
 • I slutet av årtiondet flyttade fabriken från hyresutrymmena på Flemmingsgatan till Elimägatan.

content/elimaki_s.jpg

1930-talet

 • 1931 tillverkade man vid Metos den första storköksgrytan som levererades till Pemars sanatorium.
 • 1938 framställde företaget världens första fabrikstillverkade elektriska bastuugn.
 • 1935 – 1938 investerade Metos i att utvidga fabriken. I slutet av årtiondet förstördes en del av fabriken i en våldsam eldsvåda.
 • Det första projektet som omfattade all köksutrustning gjordes för Alkos kök på Sundholmen just före vinterkriget bröt ut 1939.

content/kiuas_s.jpg

content/tulipalo_s.jpg

1940-talet

 • Metos-varumärket började brukas i en vidare omfattning. Varumärket registrerades officiellt först 1960.
 • 1940 tillverkade Metos utrustning för de olympiska spelen i Helsingfors. Olympiaden ställdes in på grund av kriget men utrustningen kom att användas flitigt. Till exempel användes grytorna av Livsmedelsverket i över 40 år.
 • Under krigsåren tillverkade man vid Metos bland annat skidbindningar och tältkaminer för försvarsmakten.
 • Vid sidan om skidbindningar tillverkade Metos andra konsumentprodukter, bland annat sparbössor av stål.

content/ovaali.jpg
content/olympiapata_s.jpg

content/lipas_s.jpg

1950-talet

 • 1950 såg den första Metos Uutiset-kundtidningen dagsljuset. Publikationen utkommer fortfarande under samma namn.
 • Metos påbörjar kundinriktad utbildning runt om i landet.
 • 1952 fick företaget en omfattande beställning att leverera till de olympiska spelen i Helsingfors.
 • I mitten av årtiondet inleddes exportverksamheten.
 • En milstolpe i inrikeshandeln var öppningen av en produktutställning på Georgsgatan 1956.
 • Första fartygskök såldes på 50-talet.
 • I slutet av årtiondet fick Metos en ny ägare. 1959 köpte Instrumentarium aktiemajoriteten i Metos, vilket ledde till att Metos blev ett börsnoterat flerbranschföretag.

content/mu50_s.jpg

content/yrjonkatu_s.jpg

1960-talet

 • I Finland var 1960-talet en period av kraftig tillväxt. Metos-service grundades 1962 och vid samma tid började man bygga ut ett regionalt försäljningsnätverk.
 • 1962 blev Merivaaras fabrik som ingick i Instrumentarium-koncernen färdig i Kervo. Till en början tillverkade man i fabriken utrustning för sjukhus. Senare flyttades Metos också verksamhet dit.
 • 1965 blev ett historiskt år, då den första mikrovågsugnen som tillverkats i Finland, Metos Micronic, lanserades.
 • 1967 upphörde Metos att tillverka utrustning för sjukhus och fokuserade på tillverkning av utrustning för storkök och bastuugnar.

content/kurssi_s.jpg

content/huolto_s.jpg

content/micronic_s.jpg

1970-talet

 • 1972 flyttades Metos produktion till Kervo.
 • 1972 utvidgade Metos till Sverige genom att grunda sitt första utländska dotterbolag (Metos Storkök Ab) samt genom att köpa sin första utländska tillverkningsenhet, Accord AC AB som tillverkade kylapparater.
 • 1976 flyttade Metos styrelse samt marknadsförings- och försäljningsavdelningar från Helsingfors till Kervo.
 • Separat Marine-avdelning startade på 70-talet.

content/kerava_s.jpg

content/supa_s.jpg

1980-talet

 • På 1980-talet upprättade Metos fungerande handelsförbindelser med Sovjetunionen. 1980 fick företaget en omfattande beställning att leverera till de olympiska spelen i Moskva.
 • 1982 var Metos export för första gången större än den inhemska försäljningen.
 • 1983 upphörde Metos att tillverka bastuugnar och fokuserade enbart på tillverkning av utrustning för storkök och deras stödtjänster.
 • På 1980-talet utvidgade Metos sin verksamhet att omfatta fartygskök och genomförde bland annat stora projekt för kryssningsfartyg.
 • Egen säjlbolag grundades i Norge på 80-talet (Metos AS).

content/risteilija_s.jpg

content/vanamo_s.jpg

1990-talet

 • Depressionen i början på 1990-talet var också en hård prövning för Metos. Marknaderna rasade samtidigt både i Finland och i de viktiga exportområdena och företaget var tvunget att slimma ner sin verksamhet.
 • Metos som ägdes av Instrumentarium och Hackmans storköksenhet gick samman 1994 och ur det föddes Hackman Metos Oy Ab. Företagets aktiemajoritet ägdes till en början av Hackman och 1998 löste Hackman in alla aktier och blev ensam ägare.
 • I slutet av 1990-talet inledde Metos ett skede av kraftig tillväxt och internationalisering. 1998 registrerades åtta företagsköp och baltiska och ryska säljenheter grundades.
 • På 1990-talet byggde Metos ut det nuvarande servicenätverket i Finland. Företaget blev den enda aktören i branschen som kan erbjuda egen service i hela landet.

content/culino_s.jpg

content/auto_s.jpg

2000-talet

 • 2002 utvidgade Metos sin verksamhet i Italien, där man skaffade flera produktionsenheter.
 • Under åren 2002–2003 utvidgade Metos sin verksamhet i Belgien och Holland genom att köpa företag med fokus på produktion och projektleverans.
 • 2002 färdigställdes Europas största mäss- och utbildningscenter för storköksutrustning, Metos Center i Kervo.
 • 2004 fick Metos en ny ägare när italienska Ali Group köpte aktiestocken i det börsnoterade Hackman Oyj.

content/center_s.jpg