Metos tillverkar och marknadsför storköksapparater och inredning av rostfritt stål. Metos är marknadsledare i de Nordiska och Baltiska länderna, samt Benelux länderna och tillhör Ali-Gruppen som är Europas ledande tillverkare av storköksapparater. Metos har cirka 750 anställda i nio olika länder i Europa.

 

Hållbarhet

Vi erbjuder våra kunder effektiva och tillförlitliga koncept som varar under kökets hela livscykel.

Miljö och kvalitet

Vi har ett nära samarbete med våra kunder, produktleverantörer och serviceföretag för att ständigt förbättra och utveckla miljömedvetenheten. Metos har erhållit ISO 9001 kvalitets- och ISO 14001 miljöcertifikat av SGS.

Vi kartlägger alltid noggrant våra kunders behov. På detta sätt strävar vi efter att säkerställa att vi har rätt basinformation för planeringen. Då vi dessutom behärskar köksprocesserna och vårt produktsortiment, kan vi planera kök vars miljöbelastning är så liten som möjligt under kökets hela livscykel.

Vi visar våra kunder nya sätt att tillreda mat med hjälp av den moderna, effektiva värmeöverföringstekniken. Målet är, förutom att effektivisera matproduktionen, även att minska kökets energi- och vattenförbrukning. Energi- och vattenförbrukningen kan minskas med mer än hälften om diskmaskinen utrustas med ICS-systemet som utvecklats av Metos. Även inandningsluften i köket förbättras genom en lägre belastning av ventilationen. Vi har också analyserat diskmaskinernas miljöbelastning. Kunden kan därför basera sitt inköpsbeslut på tillförlitlig information om de olika maskinernas verkliga driftskostnader och miljöbelastning.

Vi strävar efter att minska det avfall som uppstår vid förädlingsprocesser och leveranser genom sortering och återvinning. Återstående avfall, som till stor del består av rostfritt stål, används vid tillverkning av helt nya produkter Miljöbelastningen minskar då vi använder rätt material vid konstruktion av våra produkter. Exempelvis består våra diskmaskiner till 90 % av återvunnet material. Metos medverkar tillsammans med BFS i ett retur- och återvinningssystem för hela landet.

Kundfokus

Metos produkter utvecklas i nära samarbete med våra kunder. Vi studerar våra kunders krav och behov noggrant för att säkra rätt kravspecifikationer. Vi utför kontinuerligt kundundersökningar och drar nytta av våra kunders åsikter för att använda dem i vår utveckling av produkter.

Kunskap

Metos personal får regelbundet intern vidareutbildning i såväl förståelsen för köksprocesser som våra produkter. Vi utvecklar ständigt nya lösningar för att våra kunder ska ha de rätta förutsättningarna för sin verksamhet. På samma sätt utvecklar vi ständigt våra egna processer för att våra lösningar ska vara så fördelaktiga och kostnadseffektiva som möjligt.

Kontinuitet

Metos erbjuder våra kunder effektiva och tillförlitliga koncept som varar under kökets hela livscykel. Vi erbjuder våra kunder lösningar som är ekonomiska och miljövänliga under hela kökets livscykel. Vi skapar och upprätthåller långvariga kundkontakter och arbetar kontinuerligt med oss själva som bolag för att våra kunder ska tycka att vi är det självklara valet som partner.