Metos tillverkar och marknadsför storköksapparater och inredning av rostfritt stål. Metos är marknadsledare i de Nordiska och Baltiska länderna, samt Benelux länderna och tillhör Ali-Gruppen som är Europas ledande tillverkare av storköksapparater. Metos har cirka 750 anställda i nio olika länder i Europa.

 

Metos Storkök AB

Produkter för professionella kök i 100 år

Sveriges ledande leverantör av storköksutrustning

Vi i Metos har med stolthet erbjudit våra produkter och tjänster utvecklade för professionella användare i 100 år. Trots många års erfarenhet, ett mycket stort kunnande och ett fantastiskt produktsortiment är det ändå så att vi bara kan bygga bra kök om vi tillsammans med våra kunder förstår vad deras kunder, gästerna, vill ha. Produktutveckling och konceptutveckling är lika viktigt för oss, som storköksleverantör, som för våra kunder.

Varje enskilt Metoskök skall vara anpassat så att varje enskild kund på ett effektivt, hygieniskt, ergonomiskt och lönsamt sätt skall kunna betjäna sina kunder/gäster. Det är med stor stolthet vi presenterar denna produktkatalog med ett rikt urval av kvalitetsprodukter, var och en utvecklad för sitt ändamål. Som Du kommer att märka sätter vi stort värde på att våra kunder får tillgång till marknadens bästa storköksteknologi. Våra produkter skall ge våra kunder bästa tänkbara driftsekonomi.

Vi vet att driftskostnaden är mycket högre än investeringskostnaden i ett kök. Därför är det oerhört viktigt att våra produkter inte bara fungerar utan även minimerar driftskostnaderna och därigenom även miljöbelastningen.

Våra kunder köper storkök och utrustning för att använda denna professionellt i sin verksamhet där funktion och tillförlitlighet är en förutsättning. Ring vårt närmaste Metoskontor och få ytterligare information om vad vi på Metos kan erbjuda Dig och Dina gäster.