Metos tillverkar och marknadsför storköksapparater och inredning av rostfritt stål. Metos är marknadsledare i de Nordiska och Baltiska länderna, samt Benelux länderna och tillhör Ali-Gruppen som är Europas ledande tillverkare av storköksapparater. Metos har cirka 750 anställda i nio olika länder i Europa.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Metos Storkök AB värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med offertförfrågan, beställning eller leverans av tjänst eller vara. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan kontakta oss.

Metos Storkök AB, 556158-9523, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som hanteras av oss. Behandling av personuppgifterna sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft inom EU 25:e maj 2018. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att upprätthålla ett kundregister som utgör en förutsättning för vår affärsverksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kontaktuppgifter, som t ex
• namn
• e-postadress
• telefonnummer
• personnummer (vid enskild firma)

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgifterna kan komma att användas vid utskick av marknadsföringsmaterial såsom inbjudningar och produktbroschyrer. Uppgifterna kan också användas för kundnöjdhetsundersökningar. Vi delar dina personuppgifter med andra företag inom vår koncern samt med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för att vi ska kunna kontakta dig i egenskap av representant för kunden.
Laglig grund: Intresseavvägning

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Metos vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att korrigera felaktiga eller helt radera uppgifter.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter
Metos Storkök AB
Box 8057, 141 08 Kungens Kurva

E-post: metos.sweden@metos.se