Metos tillverkar och marknadsför storköksapparater och inredning av rostfritt stål. Metos är marknadsledare i de Nordiska och Baltiska länderna, samt Benelux länderna och tillhör Ali-Gruppen som är Europas ledande tillverkare av storköksapparater. Metos har cirka 750 anställda i nio olika länder i Europa.

Shop

 

Kombiugn Metos SelfCookingCenter 101

128 000,00 kr moms 0%

 Lager

Kombiugn Metos SelfCookingCenter 101

Beskrivning

Kapacitet 10x GN1/1-40 mm eller GN1/1-65 mm, ledningsintervall 68 mm.

Metos SelfCookingCenter är ett helautomatiskt matlagningscenter, som
ebjuder just ett sådant resultat som du vill ha. Metos SelfCookingCenter
är den första riktigt intelligenta kombinationsugnen, som styr
användaren till ett optimalt slutresultat. Enheten lär sig användarens
arbetssätt och ger med ett klick de funktioner som oftast används.

Metos SelfCookingCenter är en lättanvänd och informativ kombinationsugn,
som kontrollerar samtidig kokning av olika rätter och tillagningstider
på olika nivåer. Jämfört med den vanligtvis använda programmatlagningen,
justerar Metos SelfCookingCenters automatiska processer kontinuerligt
matlagningsförloppet baserat på pro- duktens temperatur och
ugnskammarförhållandet – och iCC Messenger kommunicerar dessa ändringar
till användaren. Användaren behöver inte göra annat än välja råvara och
det önskade resultatet. Apparaten kokar jämnt även med fulla fyllningar.
Du får alltid det resultat du vill ha, oavsett produktens
utloppstemperatur eller ugnsfyllningskapacitet. Alltid fullständigt och
enhetligt resultat tack vare Metos SelfCookingCenters intelligenta
processer.

Den nyaste modellen är ännu mer effektfull. Förbättrade
matlagningsprocesser minskar förlusten med ytterligare 10% jämfört med
föregående modell. Energieffektiva och säkra rengöringsprogram där
konsumtionen av vatten och kemikalier har sjunkit med så mycket som 30%
jämfört med föregående modell. Treskiktsglas reducerar
energiförbrukningen med 10%.

NYTT
– Ljus LED-belysning i matlagningsutrymmet förenklar sikten av produkten
– Blinkande LED-indikator anger rätt nivå (tillval)
– Mätning av energiförbrukning för varje process eller sammantaget för
hela dagen
– Fjärråtkomst med iPhone eller Android-telefon om SCC är ansluten till
nätverket (tillval)
– Treskiktsglas i dörren sparar energi och minskar kökets
värmebelastning
– Mer hållbar dörrtätning och lättare utbytbar för användaren
– Förbättrade matlagningsprocesser och rengöringsprogram
– Veckokalender för tidsbestämd rengöring
– CombiDuo tornstyrning med en skärm

INTELLIGENTA KOKNINGSPROCESSER OCH PROCESSBIBLIOTEK
iCC IntelligentCookingControl®
Automatiska matlagningsprocesser övervakar kontinuerligt matlagningens
optimala fortskridande. Processkontrollsystemet justerar
tillagningstiden, temperaturen, luftfuktigheten, fläkthastigheten och
riktningen baserat på uppmätta tillståndsdata och temperaturen hos
ugnskammaren. Endast genom att justera alla dessa förhållanden optimalt
kan man tala om en genuint intelligent matlagningsprocess, som ger det
perfekta matlagningsresultatet energieffektivt, vilket minimerar
viktminskning och är tidsbesparande.
iCC Cockpit låter användaren övervaka systemets prestanda. Den beskriver
villkoren i ugnskammaren samt den återstående tillagningstiden, den
faktiska inomhustemperaturen och den inställda inre temperaturen. iCC
Monitor talar om för användaren när ugnen har nått inställda värden och
när processen är optimerad. iCC Messenger vidarebefordrar
processautomatiserade ändringar till användaren.

– Till din disposition finns 92 helautomatiska, intelligenta
finskspråkiga matlagningsprocesser, förutom alla internationella
matlagningsprocesser
– Favoritmenyn TOP-10 erbjuder de tio mest använda processerna.
– Urval av process enligt råvara och produktionsmetod och önskat
resultat: fåglar, kött, fisk, äggrätter/ efterrätter, potatis/tillbehör/
grönsaker, bakverk, vidare finbearbetningfunktionen®
– Med hjälp av inspelningsfunktionen kan användaren enkelt spara
favoritprocessen för senare användning. Sparade processer kan användas
utan matlagningstermometer
– inlärningsenhet; i minnet befintliga, angivna matlagningsprocesser kan
när som helst tas i bruk
– Mångsidiga funktioner efter tillagning: värmelagring, efterkokning och
ny satsning
– Dessutom utrymme för 1200 kopior manuellt programbara 12-stegsprogram
för egna recept. Lagring av receptet i minnet före matlagning, under
denna eller efter tillagning

FUKTHANTERING
HiDensityControl®
En teknologi baserad på tryckskillnad, temperatur och blåshastighet, som
automatiskt mäter ugnkammarens faktiska fuktighet med 1% noggrannhet (60
varv/min). Styrsystemet håller förhållandena enligt önskemål genom att
tillsätta ny mättad ånga eller genom att automatiskt reducera
fuktigheten i matlagningsutrymmet.
– Vänligen observera den fukt som frigörs från maten
– Den faktiska luftfuktigheten kan avläsas på skärmen
– En hygienisk och effektiv ånggenerator matkvalitet och fukt bevaras
– Mycket effektivt avfuktande, krispiga produkter blir verkligen
krispiga
– Bibehåller kvaliteten på maten även med ångkokning under 100 ° C,
förhindrar att även känsliga produkter torkar

SAMTIDIG TILLAGNING AV OLIKA TYPER AV MAT
iLC iLevelControl®
– Kontrollerar samtidig kokning av mat av olika slag av och
tillagningstider på olika nivåer
– Val av färdiga matlagningsprocesser i biblioteket och placering av
nivå på pekskärmen (drag & drop)
– Visar vilken mat som kan tillagas ihop
– Justerar matlagningens tillagningstid och antal och varaktighet av
dörröppning
– iLC®-program utformade för olika tillämpningar
– För olika användning, egna produktkorgar, t.ex. ”Frukost”

MANUELL ANVÄNDNING
– Ångkokning: +30 °C…+130 °C
– Kombinationsrostning (fuktig värme + torr värme): +30 ° C till + 300 °
C, fuktighetsreglering från 0 till 100% med noggrannhet av en grad
– Konvektionstillagning: +30 ° C till + 300 ° C, möjlighet till
ytterligare befuktning
– Dessutom, tex. matlagning vid låg temperatur, matlagning över natten,
Delta-T och värmelagringsfunktion

SÄKERHET OCH ERGONOMI
– Rengörings-, sköljnings- och kalkborttagningsmedel som arbetssäkra
tabletter utan skrymmande och be-svärliga kanistrar och slangar
– Lyfthöjd med standardfotstöd till den översta nivån 1600 mm
– Arbetsäkerhetshöjande U-styrbanor, från vilka tallrikar inte faller
– Dörren öppnas enkelt genom att vrida handtaget till höger eller
vänster och stängs försiktigt genom puffning
– Fläkten stannar så snart dörren öppnas
– Överhettningsskydd för ånggenerator och konvektionsvärmare
– Treskiktsglas i dörren minskar köksvärmen och håller ugnsytans
temperatur låg
– Genom avloppet i dörren rinner vattnet i glaset för kondensvattnet,
vattnet rinner inte ut på golvet
– Dörrskyddslås

VÅRD OCH SÄKERHET
– Ugnskammaren och ånggeneratorn rengörs och kalkborttagning utförs
automatiskt oavsett vattentrycket
– Enheten föreslår optimalt rengöringsprogram enligt ugnskammarens
nedsmutsningsgrad
– Ugnskammarens nedsmutsningsgrad och behandlingsstatus syns på skärmen
– Behov av underhåll visas på skärmen
– Självtestande funktion kontrollerar aktivt enhetens funktioner
– Underhållsfritt fettborttagningssystem utan extra fettfilter
– Veckokalender för tidsbestämd rengöring
– USB-plats för HACCP-information och programuppdateringar

HELAUTOMATISK RENGÖRING
Efficient CareControl®
– Rengöring, sköljning och torkning helt automatiskt – anordningen kan
lämnas för sig själv för rengöring tex. under natten
– 7 helautomatiska rengöringsprogram
– Rengörings- och sköljningstabletter
– Ingen sprutning av vatten eller rengöringsmedel
– Användarstyrd bildskärmspanel: det korrekta valet av rengöringsprogram
och mängden rengöringstabletter enligt ugnens nedsmutsningsgrad och
behov av rengöring
– Automatisk kylning av matlagningsutrymmet före rengöringsprocessen
– Inga rörliga delar eller rengöringsarmar
– Optimal förbrukning av rengöringsmedel och vatten
– Automatisk avkalkning av ånggeneratorn och ugnskammaren vid varje
rengöringscykel
– Säkerhetsfunktioner, tex. för strömavbrott och
vattenförsörjningsproblem
– Veckokalender för tidsbestämd rengöring, så att olika långa
rengöringsprogram kan planeras till den dag som bäst passar kökets
tidschema. Med schemaläggning av rengöringsprogram säkerställer man
tillräckligt effektiv rengöring.

MILJÖASPEKTER
– Rengörings-, sköljnings- och avkalkningsmedel i komprimerad
tablettform belastar inte miljön i form av onödig vätsketransport
– Enheten behöver inte vattenavhärdare, vars filterbyte belastar miljön
och ökar användarens kostnader
– Energiförbrukningen minimeras
– Alla delar i enheten är återvinningsbara
– En hållbar och pålitlig enhet vars värde bevaras

ÅNGPRODUKTION MED EGEN ÅNGGENERATOR
– Jämnvarm, ren och mättad ånga snabbt och säkert
– Inga kalkproblem i tillagningskammaren
– Effektiv ångkontroll

MATLAGNINGSMÄTARE
– Sex mätpunkter
– Automatisk mätning av matlagning enligt lägsta mätpunkt
– Mätområde 0 ° C till + 300 ° C
– Hållare för mätare och stöd för produkter som innehåller mycket vätska

MATLAGNINGSTIMER
– Matningstimer (välj timmar/minuter eller minuter/sekunder) och
programmerad start (datum, timmar, minuter)

FLÄKT
– 5-växlad fläkt
– Varierande fläkthastighet vid behov
– Automatisk riktningsväxling
– Fläkten stannar omedelbart efter att dörren har öppnats eller
matlagningen avslutats
– Innovativ luftcirkulation och fläkten dränerar fettet i avloppet utan
separat tvättbart fettfilter

SKÄRM OCH KONTROLL
– 8,5 tums pekskärm, enkel att använda
– Över 60 användarspråk
– Justera hjul eller reglage på skärmen för val
– Presentation av matlagningssteg, iCC Cockpit
– Användarledningsskärm
– Inbyggda användnings- och matningsanvisningar kan hämtas från enhetens
display till aktuell driftssituation
– Olika rättigheter för olika användare (t.ex. lösenordslås)
– MyDisplay – Användarspecifik skärmredigering
– Larmljud, olika ljudalternativ, programmerbara även mellan olika
matlagningssteg

ÖVERFÖRINGSMÖJLIGHETER OCH ÖVERSIKT
– Den nya 2016-versionen kan uppgraderas med ett USB-minne till de
tidigare köpta Metos SelfCooking Center® 5Senses-modellerna.
– Överföring av matlagningsprocesser och program via USB-minne från en
enhet till en annan, från en kedjepunkt till en annan, från en
utvecklingsavdelning till en kundpunkt eller från Metos till en kund
eller tvärt om
– HACCP självövervakning, 10 senaste dagarnas information överförbar via
USB-minne till en dator utan separat program eller

Additional Information
Vikt 135 kg
Dimensioner 847 × 843 × 1092 mm
Kapasitet

10 x GN 1/1-65

Teknisk information

400 V, 32 A, 18,6 kW, 3NPE, 50 Hz
KV: 3/4" Avloppsanslutning: ø 50 mm