Igångkörning

 

I samband med igångkörning för användaren ges grundinformation om utrustningens funktion, så att man senare med hjälp av manualer kan använda utrustiningen. Innan igångkörning skall utrustningen vara klara för användning med el och VVS- anslutningar. Igångkörningen avtalas i god tid med de lokala projektledarna.

 

 

Utbildning

 

Även de mest erfarna behöver utbildning, för att effektivt kunna utnyttja utrustningen. Utbildning syftar till att kunden skall få ut det mesta av sin investering, med hjälp av maskinens funktioner och beprövade metoder, samt kunna använda den i sin dagliga verksamhet.