Lokal service

 


Vi har egna servicetekniker. Där vi inte täcker landet har vi samarbetspartner som representerar Metos. Metos ser på after-sales service som en viktig del till våra produkter och arbetar ständigt på att uppdatera och vidare-utveckla vår serviceorganisation. Ta kontakt med ditt närmaste avdelningskontor för närmare information om vad vi kan hjälpa dig med inom service och liknande.

 

Stockholm 08-775 85 98

 

Göteborg 031-707 75 10

 

Malmö 040-680 15 31

 

Övriga landet 020-479 823

 

 

 

Stort reservdelslager

 

Vi lagerför reservdelar i Stockholm. Härifrån levererar vi till hela landet. Det finns också reservdelar i våra servicebilar och hos våra samarbetspartner. Vi använder oss av original reservdelar för att säkerhetsställa att ”CE-godkänd” på dina maskiner alltid gäller.

 

Telefonnummer 08-775 85 92, 08-775 85 96

 

Faxnummer reservdelar 08-775 85 55

 

Support 08-775 85 92

reservdelar@metos.com