Topbox enhet för utomhusförsäljning

( 23.11.2017 )

Nyhet!

Topbox är en säker enhet för utomhusförsäljning. Enhetens tak sänks och låses fast under natten.

Vänligen kontakt Mattias Briston för mer information och priser.


Mattias Briston
KAM, Metos Storkök AB
mattias.briston@metos.se
tel. 08-775 85 01