Metos tillverkar och marknadsför storköksapparater och inredning av rostfritt stål. Metos är marknadsledare i de Nordiska och Baltiska länderna, samt Benelux länderna och tillhör Ali-Gruppen som är Europas ledande tillverkare av storköksapparater. Metos har cirka 750 anställda i nio olika länder i Europa.

Användaravtal för symbolbibliotek

Användaravtal för Metos symbolbibliotek

Metos Oy Ab i Finland har utvecklat ett symbolbibliotek för storköksutrustning (senare nämnt Produkt). Symbolerna är utrusning i Metos produktkatalog som AutoCAD 2D / 3D / frontvyer eller Revit-familjer med teknisk information inkluderad.

Användaren är villig att använda produkten i sina arbeten till gagn för sig själv och Metos Oy Ab. P.g.a ovanstående har användaren och Metos Oy Ab slutit ett avtal om användning av Produkten som följer:

1. Metos Oy Ab överför endast användarrätten för den bifogade Produkten. Användarrätten är avgiftsfri.

2. Äganderätten och upphovsrätten till Produkten tillhör Metos Oy Ab

3. Användaren har ej rätt att överföra detta avtal till tredje part.

4. Användning av Produkten sker på bekostnad och ansvar av användaren. Metos Oy Ab är inte i något avseende ersättningsskyldig för möjlig skada.

5. Produkten är Metos Oy Ab:s affärshemlighet.

6. Då användning av produkten är avgiftsfri, kan Metos Oy Ab när som helst, utan vidare orsak, säga upp avtalet.

7. Meningsskiljaktigheter, som kan uppstå vid tolkningen av detta avtal, skall avklaras i rättsinnstans på Metos Oy Ab:s hemort.